Speciální učebny

Učebny fyziky a chemie

Jazykové učebny

Cvičené kuchyně

Odborné učebny pro zdravotnický personál

Počítačové učebny

Speciální učebny – dílny

Přirovědné učebny