O společnosti

Preciznost
Efektivita
Rychlost
Spolehlivost
Ochota

…jsou pro nás základní hodnoty a 
zároveň kritéria odlišující naši
společnost od konkurence.

Ing. Ivo Staněk, MBA

ředitel společnosti

Společnost PERSO International byla založena v roce 2002 a po více než 20-ti letech úspěšného fungování na trhu se stala dynamicky se rozvíjející se společností kladoucí vysoký důraz na kvalitu poskytovaných služeb.

Pokrýváme svými aktivitami celé území České republiky a jsme schopni nabídnout všem našim klientům z Čech, Moravy a Slezska stejně vysokou kvalitu našich služeb.

Slovo ředitele společnosti

Snahou společnosti PERSO International je dosažení absolutní kvality ve všech směrech našeho působení měřené spokojenosti našich klientů. Neustále se proto snažíme o kontinuální zlepšování našich služeb. Jsme si velice dobře vědomi skutečnosti, že toto naše úsilí může být korunováno úspěchem pouze v případě dobré zpětné vazby od našich zákazníků. Z tohoto důvodu velmi otevřeně vítáme jakékoliv připomínky ze strany našich stávajících i potencionálních klientů.“

Ve spolupráci s našimi regionálními partnery nabízíme klientům širokou škálu služeb v oblasti interiérů i exteriérů. Vybavujeme kompletně interiéry pro základní, mateřské, střední, vysoké školy (školní nábytek – lavice, židle, katedry, stoly, speciální učebny, laboratoře, učebny fyziky, učebny chemie, počítačové učebny, jazykové učebny, posluchárny, ředitelny, sborovny atd.), kanceláře, jednací místnosti, recepce, hotely, restaurace, kavárny, VIP kluby, jídelny, úřady i byty. Dokážeme zrealizovat interiér kompletně na klíč dle požadavků a představ našich zákazníků. Rovněž můžeme připravit i návrh uspořádání interiéru.  Spokojenost našich zákazníků je nejlepším důkazem kvality naší práce.

Černošice - vzorový interiérový dům

Dva vzorové interiérové domy

Společnost PERSO International je jedinou společností v České republice, která provozuje 2 vzorové interiérové domy. Oba jsou umístěny v jedné z nejlukrativnějších a nejžádanějších lokalit v těsném sousedství hlavního města Prahy – v Černošicích. To je jednoznačným důkazem úspěšnosti firmy v oblasti interiérů, vysoké kvality a výborného know-how, kterým firma disponuje.

Co vám nabízíme

Naše zásady

Vysoká kvalifikace, výborné know-how, zkušenosti

Společnost PERSO International je jedinou společností v České republice, která provozuje 2 vzorové interiérové domy. Oba jsou umístěny v jedné z nejlukrativnějších a nejžádanějších lokalit v těsném sousedství hlavního města Prahy – v Černošicích. To je jednoznačným důkazem úspěšnosti firmy v oblasti interiérů, vysoké kvality a výborného know-how, kterým firma disponuje.

Vždy o krok napřed

Snažíme se být vždy o krok před naší konkurencí, neustále rozvíjíme naše služby, rozšiřujeme jejich nabídku. Neustále se měnící podmínky na trhu jsou pro nás podnětem a výzvou k vývoji nových služeb, úpravám stávajících produktů s cílem uspokojit v maximální možné míře požadavky a potřeby našich zákazníků. Z tohoto důvodu rovněž velmi otevřeně vítáme připomínky a další podněty od našich stávajících i potencionálních klientů.

Vysoce profesionální a individuální přístup

Vlastní neustále rozvíjené know-how spolu s respektováním všech etických zásad a seznámením se s individuálními potřebami našich klientů vytváří základy vysoce profesionálního a individuálního přístupu.

Vysoká kvalita služeb

Rozsáhlé zkušenosti vlastní kontinuálně rozvíjené know-how, profesionální, vstřícný a přátelský přístup, špičkové technické vybavení, rychlost nikoliv však na úkor kvality, spolehlivost a solidnost jsou zárukou vysoké kvality našich služeb a spokojenosti našich klientů.

Pokrytí celého území České republiky

Naše společnost dokáže díky našim pobočkám nabídnout vysokou kvalitu služeb klientům na celém území Čech, Moravy a Slezska.