Studentské praxe

Preciznost
Efektivita
Rychlost
Spolehlivost
Ochota

…jsou pro nás základní hodnoty a 
zároveň kritéria odlišující naši
společnost od konkurence.

Ing. Ivo Staněk, MBA

Hledáte vhodné místo pro vaši praxi?

Studentské praxe v naší společnosti

Nabízíme studentům VŠ a studentům středních škol skvělou příležitost pro
získání pro ně tolik potřebné praxe formou studentské praxe.
Se studentskými praxemi máme ve firmě dlouholeté zkušenosti již od roku
2005. Za tuto dobu prošlo praxemi v naší firmě mnoho studentů a díky
studentské praxi v naší firmě se jim podařilo najít vhodná pracovní
uplatnění.  Od roku 2014 spolupracujeme při studentských praxích
také s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické. Hodnocení jedné z
účastnic praxe v naší společnosti si můžete přečíst na
odkazu: https://praxe.fm.vse.cz/zpetna-vazba/, kde poté klikněte na okno
označené PERSO International.

Vyjádření ředitele společnosti
PERSO International s.r.o.

Praxe, kterou jsem osobně vykonával u jedné firmy během vysoké školy, zásadním způsobem ovlivnila moje následné pracovní uplatnění. Díky této praxi jsem se již ve svých 24 letech stal obchodním ředitelem společnosti, která měla 3 výrobní závody a zaměstnávala cca 200 lidí a následně jsem ve svých 27 letech vyhrál výběrové řízení na pozici výkonného ředitele pro střední a východní Evropu jedné mezinárodní firmy.

Uvědomuji si, jak zásadní pro moji profesní kariéru byla právě tato praxe během vysoké školy. Pamatuji si, že tehdejší dojíždění do firmy na praxi bylo pro mne velmi časově náročné a právě z tohoto důvodu jsem byl pouze jedním z mála studentů, kteří o tuto praxi měli zájem. Rovněž sladění studijních povinností s praxí bylo tehdy náročné. Z dnešního pohledu to však byla investice, která se mi následně mnohonásobně vrátila.

Narůstající nezaměstnanost mezi absolventy je a bude stále větším problémem.  V některých zemích západní a jižní Evropy převyšuje nezaměstnanost mladých lidí více než 50%, což je naprosto alarmující a i u nás lze očekávat další nárůst nezaměstnanosti mladých lidí.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli dát vybraným studentům možnost získat praxi, kterou jim velká většina brigád nabídnout nemůže, praxi, kterou potenciální zaměstnavatel, ocení, což je při hledání vhodného uplatnění na trhu práce velmi důležité.

Během praxe v naší společnosti získají studenti praxi v administrativě, marketingu, managementu, nákupu, personalistice, např. se seznámí s chodem a fungováním firmy, dostanou možnost poznat zázemí přípravy obchodních jednání a výběrových řízení, tvorbou webových stránek, seznámí se s time-managementem, organizací času a schůzek, reportingem, základy obchodní korespondence, obchodní komunikací např. s dodavateli, partnery firmy, získají zkušenosti i z náboru a výběru personálu, marketingu, nákupu atd. Vybraní studenti si také v praxi vyzkouší svoje předpoklady pro vedení, řízení a zaškolování lidí. Dostanou příležitost pracovat na určitých úkolech a projektech samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi, čímž zdokonalí svoje řídící a komunikační schopnosti.

Jsem pevně přesvědčen, že studenti, kteří úspěšně projdou praxí v naší společnosti, najdou daleko snáze svoje vhodné uplatnění po ukončení studia a budou jednou zastávat významné pozice ve firmách.

 

      V případě Vašeho zájmu o                              absolvování studentské
      praxe
nám pošlete svoji
      žádost doplněnou životopisem
      na e-mailovou adresu

Napište nám

Naše práce

Z našich realizací